Snabblänkargirls.jpgSök till SMK

Intresserad av att gå på Sollentuna Musikklasser?

Då skulle vi tycka det vore trevligt om du söker till oss. Det kan du göra under hösten i tredje klass. När du har skickat din anmälan kallas du till ett antagningsprov som brukar äga rum under januari. Vår antagning är inför åk 4.

Ansökan till åk 4 HT 2019 är stängd. 
Sista dag för ansökan till åk 4 för HT2019 var 1 november.

Skriv i alla uppgifter - kallelse till antagningsprov kommer under november månad 2018.
Proven sker i januari 2019 - OBLIGATORISK gruppövning troligen den 8 eller 9 januari
och OBLIGATORISKA individuella prov under veckorna 2, 3 och 4, för att komma ifråga till antagning. Exakta tider kommer med kallelsen.

Ansökan till åk 4 HT2019 är stängd.

Kö till årskurs 5-9 HT2019
För högre årskurser har vi också en kö. Där sker intag endast om någon elev slutar hos oss.
Gå in och gör din ansökan till HT2019 via länken här>>>

Ansökan till åk 5-9 HT2018 är stängd.

Samtycke enligt GDPR. Genom att göra en ansökan via länken samtycker jag till att våra personuppgifter behandlas och lagras under ansökningsförfarandet. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.

prov.jpgAntagningsprov

Vid gruppövningen kommer eleven att få öva olika provmoment tillsammans med en musiklärare och cirka 30 andra sökande. Vi övar att:

not.jpg Härma toner och melodier i olika svårighetsgrad
not.jpg Sjunga svagt och starkt och i olika karaktärers
not.jpg Ha roligt med rösten och upptäcka röstens möjligheter


ANTAGNINGSPROV TILL ÅRSKURS 4

Antagningsproven sker i januari innan år 4.

not.jpg Gruppövning


Du kallas till en gruppövning som är obligatorisk för alla. Där får du träffa musiklärarna, se hur musiksalarna ser ut samt det viktigaste – få en genomgång av provet. Allt för att skapa trygghet för den sökande. Under ca. 30 minuter går en musiklärare igenom alla moment som kommer på det individuella provet och ni sjunger tillsammans och har kul. Eleven bedöms inte vid detta tillfälle.


not.jpg Individuellt prov


Du kallas till ett individuellt prov där du får träffa musiklärare som genomför följande moment.
OBS! Momenten kan komma i olika ordning.


not.jpg Tonträffning

Du får härma en, två och flera toner i små och stora intervall (=med små och stora avstånd). Du får härma dur- och mollackord och dimackord uppåt och nedåt.


not.jpg Röstomfång


Du får göra en ”röstraket” där vi kollar att rösten är hel dvs. att hela registret finns och att rösten inte är skadad på något sätt.


not.jpg Solosång


Du ska förbereda att sjunga en valfri sång utan ackompanjemang.
Du ska också förbereda att sjunga Blinka lilla stjärna utan ackompanjemang.


not.jpg Tonartsstabilitet


Du får sjunga Blinka lilla stjärna och/eller din egen valda sång i olika tonarter (i olika lägen) från olika starttoner som musikläraren ger dig.


not.jpg Stämma


Du får sjunga melodin på Blinka lilla stjärna och musikläraren sjunger en understämma respektive en överstämma till.


not.jpg Rytm


Musikläraren klappar rytmer som du ska härma.


not.jpg Melodihärmning


Du får höra en tonslinga (flera toner, små melodier, dur- och moll mm) som musikläraren spelar som du ska härma.


       not.jpg not.jpg not.jpg not.jpg not.jpg not.jpg not.jpg not.jpg not.jpg not.jpg  not.jpg not.jpg not.jpg

Välkommen att söka till Sollentuna Musikklasser!

Se våra filmer


Se filmer

Bildgalleri

   Se bilder

Musikspelare